Partneři

ENSA logo

ENSA

Ecole Nationale de Ski et d'Alpinisme

Národní škola horských sportů (ENSA), založená v roce 1943, se sídlem v Chamonix-Mont-Blanc, je francouzskou referenční školou v oblasti horských sportů. Jedná se především o školu vysokých horských průvodců, lyžařských instruktorů a lyžařských hlídek. Významným segmentem vzdělávání jsou studie technického vybavení a nejlepších dostupných produktů na trhu.


ENSA logo

Evropská Unie

PROGRAM PODPORY MARKETING – Individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích

Jsme součástí dotačního programu pro podporu konkurenceshopnosti malých a středních podniků. Hlavním cílem programu je posílení růstových motivací malých a středních podniků, jejich schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR, vstupovat na ně a udržet se na nich. S tím souvisí zvýšená schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit.