Rasovina

Rasovina je amatérský štafetový závod o pěti disciplínách: plavání, kanoe, silniční kolo, běh a horské kolo. Jako každý rok se uskuteční první sobotu v srpnu, letos tedy 4. 8. 2018.

Místo konání: Příhrazy (registrace v restauraci Pod Kaštany)

Termín 4. srpna 2018

Přihlášky předem na e-mail: bizon59@seznam.cz

Průběžné informace na FB: RASOVINA

INSTRUKCE

Při přihlášce uvádějte:

6 členů týmu (jméno / příjmení / ročník / disciplína) a kontakt na kapitána týmu

Startovné 2.200 Kč / tým, hradí kapitán týmu při registraci.

Program závodu

8:00 - 9:00 Registrace v restauraci Pod Kaštany

9:00 - 9:30 Představení tratě a info o závodu

9:30 - 9:50 Přesun k Příšovickému Písečáku

10:00 - 10:15 Start RASOVINY na břehu Malého Písečáku

11:30 - 11:45 Předpokládaný příjezd vítězů do cíle

12:00 - 14:00 Občerstvení v cíli

14:15 - 14:45 Vyhlášení výsledků

Disciplíny

Disciplíny štafetového závodu jsou stejné jako při posledních ročnících.

Pořadí disciplín a popis trati:

1. plavání - na Příšovickém Malém Písečáku cca 600 m, start z malé pláže směrem k otočné bójce a zpět, předávka štafetové šerpy na louce u břehu. Mapa

2. lodě - dvoumístné posádky kánoí startují po předávce během k lodi připravené na levé pláži od linie plavání směrem na otočnou bójku a zpět, dále přenos lodi (ženám v posádce lodi můžou pomáhat ostatní členové týmu) k pravému břehu řeky Jizera za ploukonickým mostem a dále řekou s cílem pod dálničním mostem u Svijan s předáním šerpy u pravého břehu silničnímu cyklistovi z týmu. Mapa

3. silniční kolo - startuje po předávce pod dálničním mostem v obci Svijany a najíždí na silnici 610 v obci odbočením vpravo na most přes Jizeru, dále levou odbočkou na silnici 279 do obce Doubrava, dále Žďár, Žehrov, na křižovatce v lese doprava směr Srbsko, dále přes Branžež do Kněžmosta, kde uprostřed obce na křižovatce odbočka vpravo na silnici 268 do obce Boseň a na jejím konci doprava směr Valečov do obce Zásadka, dále vlevo do obce Dneboh, tam doprava směr Olšina, u rybníka Žabakor nájezd na silnici 610, dále první odbočka doprava do Doubravy, v obci doprava opět na silnici 279 do Žďáru a na kraji obce doprava k cíli v Příhrazích u bývalého hotelu, kde je předávka štafety běžci. Mapa

4. běžec - po startu sleduje žlutou turistickou značku ke strmému úseku příhrazských schodů, dále směrem na Hrázku, zde vpravo na modrou značku svahem vzhůru mezi skalním blokem a stále po modré k oplocení sadu a po vrstevnici ke Krásné vyhlídce, zde doleva na asfaltovou cestu a po ní pod úpatí kopce Mužský, kde na horizontu cesty je poslední předávka horském kolu. Mapa

5. horské kolo - pokračuje po asfaltové cestě do obce Mužský a dále serpentinami k levé odbočce směr Zápudov a cca 50 metrů po modré šotolinové cestě odbočení doprava prudším sjezdem lesní stezkou na louku a pravým obloukem na cestu podél lesa a po ní doprava po šotolinové cestě na křižovatku do obce Zápudov, průjezd křižovatkou rovně směr Dneboh a na konci Zápudova doprava na lesní modře značenou cestu, která vyústí zpět na silnici směr Dneboh, a po ní až do obce, kde na křižovatce doprava směr Olšina, na úseku silnice u topolové aleje odbočka doprava na lesní cestu, dále podél plotu zahrady, pak doprava na žlutou stezku, doleva pod lesem u samoty doleva na modrou a za rybníčkem u stavení doprava a lesní cestou k oplocence, pak doprava vzhůru podél balvanů na horizontu doleva na písčitou cestu k Oběšeňáku a před ním doprava lesem na modrou stezku, tou do Příhraz k asfaltové silnici a tou po ostré pravé zatáčce stoupáním finiš do hlavního cíle závodu u parkoviště. Mapa

Pravidla:

Všichni účastníci absolvují závod na vlastní nebezpečí a bez cizí pomoci (vyjma defektů a havárie), drží se přesně určené trati, neomezují ani neohrožují soupeře, dbají v místech veřejné komunikace dopravních předpisů, po celou trať vezou štafetovou šerpu a tu předávají pouze v určené zóně z ruky do ruky, pouze v cíli lodě je možné šerpy házet ke břehu.

Plavci startují společně, musí obeplout bójku, doplavat ke břehu a předat šerpu posádce lodi na louce v předávací zóně.

Lodě startují z předávací zóny na břehu, musí objet bójku, při přenášení je možná pomoc jiného člena týmu pouze u ženské, nebo smíšené posádky, u Jizery se nasedá do lodi za mostem do Ploukonic, posádka nesmí blokovat a omezovat soupeře, přidržovat se jeho lodi.

V cíli úseku je možné předat šerpu hozením na břeh. Silniční kolo startuje osobním převzetím šerpy, nejezdí v háku soupeři, pokud jej nestřídá, nesmí jezdit v háku za jiným cyklistou nebo vozidlem, dodržuje dopravní předpisy a neohrožuje soupeře blokováním. Horské kolo vyjíždí ze zóny po převzetí šerpy, neomezuje na trati soupeře a přesně dodržuje trať až do průjezdu cílem.

Běžec startuje převzetím šerpy, neomezuje na trati soupeře a přesně dodržuje trať i předávací zónu.

Horské kolo vyjíždí ze zóny po převzetí šerpy, neomezuje na trati soupeře a přesně dodržuje trať až do průjezdu cílem.