Systém managementu kvality

Jsme firma vyrábějící specializované vybavení pro bezpečný pohyb ve výškách. Ve snaze uspokojovat požadavky našich zákazníků na kvalitu a bezpečnost výrobků jsme vybudovali efektivní integrovaný systém řízení s uplatněním zásad moderního managementu a oborových mezinárodních norem.

Používané normy:

  • pro systém managementu kvality
    • ČSN EN ISO 9001:2016 (EN ISO 9001:2015)
  • pro bezpečnost osobních ochranných prostředků:
    • Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS
    • Zákon 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky
    • Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

Naším cílem je poskytovat zákazníkům výrobky a služby v kvalitě založené na komplexních a stále se rozvíjejících znalostech a tím vybudovat prostředí pro trvalou důvěru a rozvoj.

Přijali jsme proto politiku s vizí: Čistě na vrchol!

ISO 9001 Nařízením vlády č.21/2003