Qualitätsmanagementsystem

Používané normy:

  • pro systém managementu kvality
    • ČSN EN ISO 9001:2009
  • pro bezpečnost osobních ochranných prostředků:
    • Směrnice Rady EU 89/686/EHS
    • Zákon 22/1997 Sb. (aplikace směrnice Rady EU do českého práva)
    • Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. (rozpracování zákona 22/1997 Sb.)

Naším cílem je poskytovat zákazníkům výrobky a služby v kvalitě založené na komplexních a stále se rozvíjejících znalostech a tím vybudovat prostředí pro trvalou důvěru a rozvoj.

Přijali jsme proto politiku s vizí: Čistě na vrchol!

ISO 9001 Nařízením vlády č.21/2003